doglagaz-banner

Doğalgaz Dönüşümü ve Enerji Tasarrufu

dogalgaz-donusum-islemleriDoğalgaz Dönüşümü için merkezi ısıtma yapan konutlar öncelikle merkezi veya bireysel ısınma tercihlerini belirlemelidirler.
Genellikle ısınma kontrolünün %100 bireysel yapılmak istendiği durumlarda, yakıt gideri paylaşımının sorun olduğu binalarda kombi gibi bireysel ısınma sisteminin kullanımı avantajlı olabilmektedir. Buna karşılık merkezi sistemler de düşük toplam ilk yatırım maliyeti ile uygun çözümler sunabilmektedir.
Her iki sistemde de teknolojik ve yüksek verimli cihazlar satılmaktadır.

634 sayılı kat mülkiyeti kanunun 42.maddesinin 4. ve 5. fıkraları tekrar tanımlanmıştır. İlgili maddeye göre, “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme, ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51 ve üzeri) ile verilecek karara bağlıdır. Ancak toplam inşaat alanı 2000 m² ve üzeri olan binalarda (mevcut veya yeni bina ayırımı yoktur) merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat malikleri sayı ve arsa payı olarak oybirliği (%100) ile verilecek karar üzerine yapılır.” Bu madde ile belirtildiği üzere tüketiciler kullandıkları veya kullanacakları ısıtma çözümlerini kat malikleri sayı ve arsa payı olarak oybirliğinin sağlanması durumunda kendileri belirleyebilirler.

Merkezi ısıtma sistemlerinin Doğalgaz dönüşümü
Merkezi ısıtma gerek ilk yatırım, gerekse kullanım maliyeti olarak bireysel sistemlere göre daha ekonomik ve daha konforludur. Tesisat yeni yapılacak ise her dairenin tükettiği kadar ödeyebileceği ısıölçerli merkezi ısıtma sistemleri kullanılabilir.
Merkezi ısıtma sistemlerinde doğalgaza dönüşümü için en önemli konu kazan ve brülördür. Ekonomik ömrünü tamamlamış kazanların doğalgaz dönüşümü gerçekleştirilmesi gerekir. Yarım silindirik kömürlü kazanların doğalgaz dönüşümü ekonomik olmadığından dolayı gerçekleştirilmemektedir. Ekonomik ömrünü doldurmuş bir kazanı doğalgaza dönüştürmek yerine yeni bir doğalgaz yakıcılı kazan almak daha ekonomik olacaktır.
Makina Mühendisleri Odası kalorifer kazanların periyodik kontrollerini yapmaktadır. Kazanın doğalgaz dönüşümü uygunluğu konusunda Makina Mühendisleri Odası’ndan kontrol hizmeti alınmalıdır. Merkezi sistem kazan daireleri doğalgazlı kullanımda yapılması gereken birçok zorunluluk içerir. Sıvı ve katı yakıt kazanların doğalgazlı cihazlara dönüşümünde kazan dairelerinin havalandırma, elektrik tesisatları, aydınlatma, baca gibi birçok konuda uyulması gerekli kurallar vardır, bu nedenle dönüşüm işi mutlaka yetkili firmalar tarafından yapılmalıdır.

Bireysel ısıtma cihazları ve pişirme, sıcak su cihazlarının doğalgaz dönüşümü;
Bireysel ısıtma sistemlerinde katı ve sıvı yakıtlı kat kaloriferleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kazanların özellikle kat kaloriferlerinin doğalgaz dönüşümü ekonomik değildir. Bu kazanlar genelde konutların banyolarında, çok küçük hacimli kilerlerinde veya açık balkonlarında bulunmaktadır. Bu yerler doğalgaz kullanımına uygun değildir. Cihazlar minimum 8 m³ hacimli yatılmayan, uygun şartlarda havalandırması olan, bacası olan mutfak, kapalı balkon gibi mahallere konulabilir. Kombi, fırın, ocak gibi LPG ile çalışan cihazlar küçük maliyetli dönüşümlerle doğalgazla çalışır hale getirilebilir. Bu dönüşümler yetkili servislerce yapılmalıdır.

Doğalgaz Dönüşümü Nasıl Yapılır?

1- Şehrinizde bulunan gaz İĞDAŞ yetki vermiş olduğu bayilerden birine gidilerek, proje ve etüt çalışması yaptırılır.
2- Abonelik işlemi sırasında katılım payı ve güvence bedeli, belirtilecek banka hesabına yatırılır.
3- Merkezi sistem ile doğalgaza geçilecek ise sadece kazan dairesinde dönüşüm işlemi olur.
4- Ayrıca apartman dairelerindeki mutfak ocaklarında ve/veya şofbenlerinde doğalgaz kullanımı istenirse ortak kolon tesisatı ile daire içi doğalgaz tesisatlarının da yapımı gerekir. Bunun için de ayrı bir karar alınıp, ortak kolon hattı çektirilmesi gerekir.
Emniyet Kuralları
Doğalgaz dönüşümlerinde güvenlik için öncelikle yapılan dönüşümü mutlaka yetkili bir mühendislik firmasına yaptırınız. Doğalgaz kullanımına geçtikten sonra da yaptırılması gereken bir tesisat tadilatı söz konusu olduğunda yetkisiz kimselere, projesiz ve onaysız tadilat yaptırmayınız. Bu hem güvenli hem de yasal değildir.
• Doğalgaz kullanımında güvenlik için bırakılmış havalandırma menfezlerini sürekli açık ve temiz tutunuz.
• Doğalgaz tesisat borularını işlevi dışında, elektrik topraklaması, çamaşır askısı olarak veya sportif amaçlar için kullanmayınız.
• Doğalgaz cihazların devreye alınması, bakım ve onarımı mutlaka yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.
• Doğalgaz cihazları (soba, ocak vb.) bağlantı yerlerinden gaz sızıntısı yapabileceğinden temizlik vb. nedeniyle yerinden oynatılmamalıdır.
Konut içinde veya apartmanınızda gaz kokusu duyduğunuzda,
• Gaz vanalarını kapatınız.
• Kokuyu hissettiğiniz ortamda bütün pencere ve kapıları açarak havalandırınız. Gaz kaçağı az da olsa önemseyiniz.
• Hiçbir elektriksel aleti açma veya kapama yapmayınız.
• Telefon kullanmayınız. Gaz kaçağını bina dışından bir telefonla 187’ye bildiriniz.
• Sigara içmeyiniz.
• Asansör kullanmayınız.
• Kapı zillerini kullanmayınız.

Isınmada Enerji Verimliliği İçin Gerekli Diğer Önlemler

Diğerlerinden daha fazla güneş alan pencerelerinizin perdelerini açarak güneşten daha fazla yararlanın.
• Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının dörtte birinin kaybına neden olur. Tek camlı pencerelerden kaynaklanan ısı kaybı, yalıtımsız bir evden gerçekleşen kaybın yaklaşık yüzde 20’sidir. Çift cam kullanarak, bu kaybınızı yarıya indirebilirsiniz.
• Pencerenizin ve kapılarınızın kenarlarından olan hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın.
• Kış aylarında, güneşli günlerde perdeleri açın. Güneş çekildikten sonra ise perdeleri mutlaka kapatın.
• Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun perdeler kullanmayın. Kapalı ve uygun perdeler pencerelerden ısı kaybını yüzde 25 oranında önler.
• Kapı çerçevesi etrafındaki çatlakları kesinlikle onarın.
• Radyatörlerden çıkan ısı, radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır. Bu ısı kaybını önlemek için radyatörlerin arkasına alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirin.
• Tatil veya diğer sebeplerle evinizde bulunmadığınız dönemlerde ısıtıcınızın veya radyatörünüzün vanasını kısın ya da kapatın.
• Isıtıcınızın veya radyatörlerinizin önüne veya üzerine kesinlikle eşya (mermer, çamaşır vb.) koymayın.
• Radyatör bağlantı borularında su sızın-tısı olmadığından emin olun.
• Odalarınızı havalandırırken ısıtıcınızı mutlaka kapatın.
• Kış aylarında odalarda mümkün olduğunca çamaşır kurutmayın.

Isı yalıtımı, 2000 yılından beri ülkemizde de zorunlu bir uygulama haline geldi. “TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliğinde Türkiye’de binanın konumu, bulunduğu iklim bölgesi gibi faktörler dikkate alınarak her binanın ısınma için harcayacağı toplam enerji miktarının hesaplama yöntemi belirlendi. “Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi” adı verilen uygulama gereğince; binanızı yapan kişi ya da kuruluş, yapılan projeye göre hesaplayıp, “Bu bina ısınmak için şu kadar enerji harcar” diye, binanın görünür bir yerine asmak zorunda… “Enerji Verimliliği Kanunu” da bu zorunluluğa uymayanlara cezai müeyyide getiriyor.

Yalıtımın Avantajlarını Biliyor musunuz?
• Isı yalıtımıyla ısıtma ve soğutma giderlerinde yüzde 50 tasarruf sağlanır.
• Isı yalıtımının maliyeti toplam bina maliyetinin yüzde 3-5’i arasında değişir.
• Yüksek enerji tasarrufu nedeniyle yalıtım, yatırım maliyetini birkaç sene içinde karşılar.