yangin-banner

YANGIN KORUMA
Yangın koruma sağlamak için duvar ve zemin geçişlerine yanmayı geciktirici ürünler geliştirilmiştir.

MOBİL SIHHİ TESİSAT SİSTEMİ
Tesisat sistemlerinin insan sağlığını tehdit etmemesi için kireçten, tortudan, pastan uzak olması gerekmektedir. Mobil sıhhi tesisat boruları insan sağlığını tehdit etmeyen malzemeden yapılır. Geleneksel tesisat sistemlerinde armatörlerin tamiri için bütün evin suyunu kesmek gerekir oysa mobil sıhhi tesisat sisteminde bütün evin suyunu kesmek yerine sadece onarım yapılacak hattın kollektöründen kapatmak mümkün olacaktır.

mobil sihhi tesisat

GÖMME ARMATÖR
Günümüzde dairelerde en önemli sorun kullanım alanıdır. Bunun için birçok ürün tasarlanmıştır gömme rezervuar, gömme batarya, gömme taharet musluğu gibi. Sizlerde estetiğe önem veriyorsanız bu konuyla ilgilenmelisiniz.

gomme-armator

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Günümüzde gelişen inşaat sektöründe yangın için birçok tedbir alınmıştır. Bunlardan bir tanesi yangın söndürme sistemleridir.

Yangın tesisatı söndürülecek malzemenin cinsine söndürülecek ortam ve ortak mahalde olması gerektiğinden farklı sistemlerde uygulanır. Yangın söndürme sistemleri sprinkler sistemi, yangın dolabı sistemi, hidrant sistemi, gazlı söndürme tesisatı olarak bölümlere ayrılır.

SPRİNKLER SİSTEMİ

yanginn
Sprinklerle otomatik yangın söndürme sistemleri sulu tip, kuru kimyevi tozlu, köpüklü, gazlı ve davlumbaz söndürme olarak ayrılmaktadır.
Sprinklerin bulunduğu ortamlarda donma riski varsa eğer bu taktirde kuru sistem tercih edilmelidir. Boruların içinde su yerine basınçlı gaz veya basınçlı hava bulundurulmalı, gaz veya hava basıncını düşmesi ile sisteme su verilmelidir. Buna rağmen suyun vanaların) bulunduğu bölüm, mutlaka donmaya karşı korunmalıdır.
Yakıcı maddeler bulundurulan ve akaryakıt, LPG, NG gibi suyla söndürülmeyecek maddelerin bulunduğu hangar veya depolar içinse köpük sistemleri vardır. Bu sistemlerde pompalar şebekeye su yerine köpük basarlar. Konsantre haldeki köpük, pompaların çalışmasıyla birlikte önceden belirlenmiş karışım oranında şebekeye basılır. Köpük sistemlerinde kullanılan nozullar, sprinklerden şekil olarak biraz farklıdır.

Hem su, hem de köpükle söndürülemeyecek mekânlarda ( bilgi işlem odaları, data bank vs.) gibi mekânlarda kullanılan sistem FM-200 veya CO2 gazlı söndürme sistemidir. Bu sistemlerde kullanılan nozullar ise sprink ve köpük nozullarına kıyasla daha hassastır. Aşağıda bu tür bir sistemde kullanılan nozula örnek resimler bulunmaktadır

ISLAK BORULU SPRİNKLER SİSTEMİ
Islak borulu sprinkler sistemlerinde, otomatik sprinkler bir su kaynağına bağlı bulunan ve içinde su bulunan boru sistemlerine tespit edilmiştir. Bu sistemlerde yangın sebebiyle oluşan ısının etkisiyle sprinkler açılır ve hemen suyun yanan maddelerin üzerine boşalmaya başlamasını sağlarlar. Sisteme bağlı herhangi bir sprinkleri yangından oluşan ısının etkisi harekete geçirerek suyun akışını sağlar. Serbest kalan su jeti sprinklerdeki yansıtıcıya çarparak dağılır ve yangın mahalline düzgün bir yağmurlama şeklinde boşalması sağlanır. Kullanım alanındaki şartlara bağlı olarak, sprinkler 40°C ile 350°C arasında belirlenen bir sıcaklık değerinde aktif hale geçmek için dizayn edilirler. Sprinklerin çoğu yaklaşık olarak dakikada 70 ile 100 litre arasında suyun yangın mahalline boşalmasını sağlarlar. Bununla birlikte bazı özel uygulamalar için kullanılan sprinklerde boşalan su miktarı dakikada 400 litre ’ye çıkabilmektedir. Islak borulu sprinkler sistemlerinde boru şebekesi su ile dolu bulunduğu için ortam sıcaklığı 4°C den fazla olan mahallerde kullanılmalıdır. Eğer mahallin çok küçük bir kısmı düşük sıcaklıklara maruz ise bu kısımlarda esas boru şebekesine ek bir kapalı devre oluşturarak bu kısımdaki boruların içini antifrizle solüsyon ile doldurulması mümkündür.

KURU BORULU SPRİNK SİSTEMİ

Kuru borulu sistemlerde boru şebekesi su yerine su kaynağı ve boru şebekesi arasındaki valfi kapalı tutacak düzeyde basınçlı hava ya da nitrojen gazı ile doldurulur. Hava basıncı şebeke girişine yerleştirilen bir araç ile otomatik olarak kontrol edilir. Yangından açığa çıkan ısı herhangi bir sprinkleri aktif duruma getirdiğinde, boru şebekesindeki basınç hızla düşecektir.

Bu basınç azalması kuru boru şebekesi girişindeki valfin açılmasına neden olacak böylece borular su ile dolacak ve açık bulunan springlerden su yangın mahalline boşalacaktır.

Kuru borulu sprinkler sistemleri, ıslak borulu sistemlerin kullanılamadığı düşük sıcaklıkta yerlerde alternatif olarak kullanılmaktadır.

Kuru borulu sprinkler sistemleri, ıslak borulu sistemlerin kullanılamadığı düşük sıcaklıkta kimi mahallerde kullanılabilir. Ancak kuru boru sisteminin girişindeki valf kısmı ısıtılan mahallere konulmalıdır.

YANGIN DOLABI SİSTEMİ

Pompa istasyonundan gelen basınçlı suyun yangın dolabının içinde bulunan hortumun ucundaki lansa kadar gelmesi ile oluşan sistemdir. Tesisatın amacı bina içerisinde yangın ile mücadele güvenilir yeterli suyun bağlanmasıdır. Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000m2’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, eğitim binalarında toplam alan 600m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350Kw üzerinde kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburidir. Yangın dolapları her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30m fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığının yakınına kolayca görülecek şekilde yerleştirilir.

yangın koruma sistemi

HİDRANT SİSTEMİ
Yapıların yangından korunmasında ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek kullanılan sistemdir. Hidrant sistemi mümkün olduğunca yapının ve binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilmelidir. Hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantların itfaiye araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapılabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir

GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

Gazlı söndürme sistemi, su veya köpükle söndürülmesi zararlı ve/veya tehlikeli olan bilgi işlem merkezleri, elektrik pano odaları, UPS odaları gibi sistemlerin bulunduğu kapalı alanların korunmasını sağlar.

Fm200 Gazlı Söndürme Sistemleri

Novec 1230 Gazlı Söndürme Sistemleri

Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Kabin İçi Gazlı Söndürme Sistemleri

Argon Gazlı Söndürme Sistemleri

CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

İnsert Argon Gazlı Söndürme Sistemleri

Kullanım Yerleri:

– Güç aktarım odaları
– Jeneratör güç setleri
– Motor odaları
– Kayıt odaları,
– Kablo ve tesisat galerileri
– Elektrik dağıtım odaları/merkezleri,
– Bilgisayar odaları
– Yanıcı sıvı depolama alanları
– Boyama kabinleri
– Arşivler
– Basım evleri
– Endüstriyel fırınlar
– Geniş ticari yemek pişirme alanları
– Teyp, disk, disket depoları,
– Telefon santralleri,
– Telekomünikasyon merkezleri,
– Transformatör ve güç dağıtım odaları,
– Tıbbi, endüstriyel laboratuvarlar ve kimya laboratuvarları,
– Banka kasaları,
– Arşivler ve kütüphaneler,
– Müzeler ve sanat galerileri,
– Alev alabilir sıvı depoları (aseton).